Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
Açık Arttırma

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15/A maddesine göre arsada 2/3 oranında hissesi olup anlaşma sağlayan maliklere, 1/3 oranında hissesi olup anlaşmayan maliklerin hissesinin satılabilmesi için gerekli evraklar aşağıda verilmiştir.

  1. Anlaşma için maliklere toplantıya davet duyurusu
  2. Maliklerin en az üçte iki çoğunlukla anlaştıklarına dair anlaşan maliklerce imzalı toplantı karar tutanağı
  3. Bu karar tutanağı ve anlaşma şartlarını ihtiva eden sözleşme tasarısının noter vasıtasıyla karara katılmayan malike bildirilerek kabulü için 15 gün süre verildiğine dair ibareyi içeren noter tebligatı
  4. Noter tebligatının maliklerce alındığına dair alındı mazbataları
  5. Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşları tarafından düzenlenen değer tespit raporu
  6. Satışı yapılacak arsa paylarının maliklerinin tebligata elverişli adres bilgileri ve TC numaraları
  7. Başvuru tarihi itibarıyla güncel tapu sicil kaydı
  8. Varsa vekâletnameler
  9. Başvuru dilekçesi