Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
Küme Yapı

KÜME YAPILAR

Küme yapı: 1/1/2019 öncesi için; yapı denetimi hizmet sözleşmesi imzalanarak ruhsatlandırılan yapılardan, yapı denetimi hizmet sözleşmesi feshedilen, aynı adada veya parselde aynı yapı müteahhidi tarafından inşasına devam edilecek sayısı iki veya daha fazla olan ve herhangi birine daha önce Bakanlıkça elektronik ortamda görevlendirme yapılmadan yapı sahibi veya yapı sahiplerinin talebi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün onayı alınan yapılar veya

1/1/2019 sonrası için; aynı adada veya parselde aynı yapı müteahhidi tarafından inşa edilecek ve proje müelliflerince elektronik ortama bilgileri en fazla 30 gün içerisinde girilen sayısı iki veya daha fazla olan ve bu yapılardan herhangi birine daha önce Bakanlıkça elektronik ortamda görevlendirme yapılmadan talep üzerine bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin onayı alınan yapılar olarak tanımlanır.

 

Küme yapı onayı için gereken evraklar

  1. Başvuru dilekçesi
  2. YİBF Numaraları
  3. Müteahhit Yambis Numarası
  4. Vaziyet Planı
  5. İmar Durum Belgesi
  6. Tapu Fotokopisi
  7. Yapı Sahibi ile Yapı Müteahhidi arasında imzalan noter onaylı sözleşme
  8. Yapı Sahibi ile Proje Müellifi arasında imzalanan sözleşme