Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
İş Ortaklığı

İŞ ORTAKLIĞI

Bu sayfada verilen bilgiler bilgilendirme amaçlı olup yapılacak işlemlerde ilgili mevzuat hükümleri amirdir.

 

Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak ortaklıkların belge grubunun tespitinde yüksek hisseye sahip ortak pilot ortak olarak; tüm ortakların hisselerinin eşit olduğu durumda ise aksi beyan edilmedikçe belge grubu yüksek olan ortak, pilot ortak olarak kabul edilir.

Ortak Girişim Beyannamesinde (Ek-6) ortaklık oranı belirtilmemişse tüm ortakların hissesinin eşit olduğu kabul edilir.

Ortaklıklarda pilot/koordinatör ortağın ve diğerlerinin asgari iş deneyim tutarları dikkate alınarak ortaklık belge grubu belirlenir.

Bu amaçla, ortaklık adına atanacak grubun asgari iş deneyim tutarının en az `’ının pilot/koordinatör ortak tarafından sağlanmasının yanı sıra, en az ’nun diğer ortakların her biri tarafından ayrı ayrı sağlanması zorunludur.

Bu hesaplamada H grubunun asgari iş deneyim tutarı olarak üstlenebileceği azami iş tutarının 3/5’i esas alınır.

Ortaklıklar ile başka ortaklıkların/kişilerin ortaklığı durumunda ise, ortakların bu fıkra hükmüne göre elde ettikleri grup dikkate alınmaz, ortaklığa giren tüm gerçek/tüzel kişilerin yeterliklerine göre elde ettikleri kendi belge grupları üzerinden hesaplama yapılır.

 

Yetki Grubu Asgari İş Deneyim Miktarı (TL) Asgari İş Deneyim Miktarının 60'ı Asgari İş Deneyim Miktarının 10'u
A 456,300,000 273,780,000 45,630,000
B 319,410,000 191,646,000 31,941,000
B1 273,780,000 164,268,000 27,378,000
C 228,150,000 136,890,000 22,815,000
C1 190,125,000 114,075,000 19,012,500
D 152,100,000 91,260,000 15,210,000
D1 114,075,000 68,445,000 11,407,500
E 76,050,000 45,630,000 7,605,000
E1 45,630,000 27,378,000 4,563,000
F 22,815,000 13,689,000 2,281,500
F1 19,392,750 11,635,650 1,939,275
G 15,970,500 9,582,300 1,597,050
G1 11,407,500 6,844,500 1,140,750
H* 5,703,750    

 


(*): H grubunun asgari iş deneyim tutarı olarak üstlenebileceği azami iş tutarının 3/5’i esas alınır.