Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
İş Ortaklığı

İŞ ORTAKLIĞI

Bu sayfada verilen bilgiler bilgilendirme amaçlı olup yapılacak işlemlerde ilgili mevzuat hükümleri amirdir.

 

Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak ortaklıkların belge grubunun tespitinde yüksek hisseye sahip ortak pilot ortak olarak; tüm ortakların hisselerinin eşit olduğu durumda ise aksi beyan edilmedikçe belge grubu yüksek olan ortak, pilot ortak olarak kabul edilir.

Ortak Girişim Beyannamesinde (Ek-6) ortaklık oranı belirtilmemişse tüm ortakların hissesinin eşit olduğu kabul edilir.

Ortaklıklarda pilot/koordinatör ortağın ve diğerlerinin asgari iş deneyim tutarları dikkate alınarak ortaklık belge grubu belirlenir.

Bu amaçla, ortaklık adına atanacak grubun asgari iş deneyim tutarının en az yüzde 60’ının pilot/koordinatör ortak tarafından sağlanmasının yanı sıra, en az yüzde 10’nun diğer ortakların her biri tarafından ayrı ayrı sağlanması zorunludur.

Bu hesaplamada H grubunun asgari iş deneyim tutarı olarak üstlenebileceği azami iş tutarının 3/5’i esas alınır.

Ortaklıklar ile başka ortaklıkların/kişilerin ortaklığı durumunda ise, ortakların bu fıkra hükmüne göre elde ettikleri grup dikkate alınmaz, ortaklığa giren tüm gerçek/tüzel kişilerin yeterliklerine göre elde ettikleri kendi belge grupları üzerinden hesaplama yapılır.

 

Yetki Grubu Asgari İş Deneyim Miktarı (TL) Asgari İş Deneyim Miktarının 60'ı Asgari İş Deneyim Miktarının 10'u
A 1,404,900,000 842,940,000 140,490,000
B 983,430,000 590,058,000 98,343,000
B1 842,940,000 505,764,000 84,294,000
C 702,450,000 421,470,000 70,245,000
C1 585,375,000 351,225,000 58,537,500
D 468,300,000 280,980,000 46,830,000
D1 351,225,000 210,735,000 35,122,500
E 234,150,000 140,490,000 23,415,000
E1 140,490,000 84,294,000 14,049,000
F 70,245,000 42,147,000 7,024,500
F1 59,708,250 35,824,950 5,970,825
G 49,171,500 29,502,900 4,917,150
G1 35,122,500 21,073,500 3,512,250
H* 17,561,250    


(*): H grubunun asgari iş deneyim tutarı olarak üstlenebileceği azami iş tutarının 3/5’i esas alınır.