Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
İş Ortaklığı

İŞ ORTAKLIĞI

Bu sayfada verilen bilgiler bilgilendirme amaçlı olup yapılacak işlemlerde ilgili mevzuat hükümleri amirdir.

 

Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak ortaklıkların belge grubunun tespitinde yüksek hisseye sahip ortak pilot ortak olarak; tüm ortakların hisselerinin eşit olduğu durumda ise aksi beyan edilmedikçe belge grubu yüksek olan ortak, pilot ortak olarak kabul edilir.

Ortak Girişim Beyannamesinde (Ek-6) ortaklık oranı belirtilmemişse tüm ortakların hissesinin eşit olduğu kabul edilir.

Ortaklıklarda pilot/koordinatör ortağın ve diğerlerinin asgari iş deneyim tutarları dikkate alınarak ortaklık belge grubu belirlenir.

Bu amaçla, ortaklık adına atanacak grubun asgari iş deneyim tutarının en az %60’ının pilot/koordinatör ortak tarafından sağlanmasının yanı sıra, en az % 25’inin diğer ortakların her biri tarafından ayrı ayrı sağlanması zorunludur.

Bu hesaplamada H grubunun asgari iş deneyim tutarı olarak üstlenebileceği azami iş tutarının 3/5’i esas alınır.

Ortaklıklar ile başka ortaklıkların/kişilerin ortaklığı durumunda ise, ortakların bu fıkra hükmüne göre elde ettikleri grup dikkate alınmaz, ortaklığa giren tüm gerçek/tüzel kişilerin yeterliklerine göre elde ettikleri kendi belge grupları üzerinden hesaplama yapılır.

 

Yetki Grubu Asgari İş Deneyim Miktarı (TL) Asgari İş Deneyim Miktarının %60'ı Asgari İş Deneyim Miktarının %25'i
A 177.480.000 106.488.000 44.370.000
B 124.236.000 74.541.600 31.059.000
B1 106.488.000 63.892.800 26.622.000
C 88.740.000 53.244.000 22.185.000
C1 73.950.000 44.370.000 18.487.500
D 59.160.000 35.496.000 14.790.000
D1 44.370.000 26.622.000 11.092.500
E 29.580.000 17.748.000 7.395.000
E1 17.748.000 10.648.800 4.437.000
F 8.874.000 5.324.400 2.218.500
F1 7.542.900 4.525.740 1.885.725
G 6.211.800 3.727.080 1.552.950
G1 4.437.000 2.662.200 1.109.250
H* 2.218.500    


(*): H grubunun asgari iş deneyim tutarı olarak üstlenebileceği azami iş tutarının 3/5’i esas alınır.