Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
İş Ortaklığı

İŞ ORTAKLIĞI

Bu sayfada verilen bilgiler bilgilendirme amaçlı olup yapılacak işlemlerde ilgili mevzuat hükümleri amirdir.

 

Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak ortaklıkların belge grubunun tespitinde yüksek hisseye sahip ortak pilot ortak olarak; tüm ortakların hisselerinin eşit olduğu durumda ise aksi beyan edilmedikçe belge grubu yüksek olan ortak, pilot ortak olarak kabul edilir.

Ortak Girişim Beyannamesinde (Ek-6) ortaklık oranı belirtilmemişse tüm ortakların hissesinin eşit olduğu kabul edilir.

Ortaklıklarda pilot/koordinatör ortağın ve diğerlerinin asgari iş deneyim tutarları dikkate alınarak ortaklık belge grubu belirlenir.

Bu amaçla, ortaklık adına atanacak grubun asgari iş deneyim tutarının en az %60’ının pilot/koordinatör ortak tarafından sağlanmasının yanı sıra, en az % 25’inin diğer ortakların her biri tarafından ayrı ayrı sağlanması zorunludur.

Bu hesaplamada H grubunun asgari iş deneyim tutarı olarak üstlenebileceği azami iş tutarının 3/5’i esas alınır.

Ortaklıklar ile başka ortaklıkların/kişilerin ortaklığı durumunda ise, ortakların bu fıkra hükmüne göre elde ettikleri grup dikkate alınmaz, ortaklığa giren tüm gerçek/tüzel kişilerin yeterliklerine göre elde ettikleri kendi belge grupları üzerinden hesaplama yapılır.

Yetki Grubu Asgari İş Deneyim Miktarı (TL) Asgari İş Deneyim Miktarının     %60'ı Asgari İş Deneyim Miktarının %25'i
A 143.100.000 85.860.000 35.775.000
B 100.170.000 60.102.000 25.042.500
B1 85.860.000 51.516.000 21.465.000
C 71.550.000 42.930.000 17.887.500
C1 59.625.000 35.775.000 14.906.250
D 47.700.000 28.620.000 11.925.000
D1 35.775.000 21.465.000 8.943.750
E 23.850.000 14.310.000 5.962.500
E1 14.310.000 8.586.000 3.577.500
F 7.155.000 4.293.000 1.788.750
F1 6.081.750 3.649.050 1.520.438
G 5.008.500 3.005.100 1.252.125
G1 3.577.500 2.146.500 894.375
H* 1.788.750 - -

 


(*): H grubunun asgari iş deneyim tutarı olarak üstlenebileceği azami iş tutarının 3/5’i esas alınır.