Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
Müteahhitlik Yeterlilik İşlemleri

Bu sayfada verilen bilgiler bilgilendirme amaçlı olup yapılacak işlemlerde ilgili mevzuat hükümleri amirdir.

Daha önceden mevcut olan Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası https://yambis.csb.gov.tr web adresinden “Vatandaş Girişi” butonunu tıklanarak öğrenilebilir. Gerçek kişi ve Geçici Müteahhitler için TC Kimlik Numarası, Şirketler için ise Vergi Numarası ile sorgulama yapılacaktır. Müteahhitlik numarası sorgulamak için tıklayın.

Müdürlüğe sunulan belgelerdeki bilgileri sisteme girilmesi sonucunda Yetki Belgesi Grup Tayini sistem tarafından otomatik olarak tanımlanmaktadır. Her türlü itiraz Bakanlığımıza yapılmalıdır.

 

 

03.10.2020 tarihinden SONRA başvuru yapılan işlerin değerlendirilmesi aşağıdaki tabloya göre yapılır.

Yapı sınır bedeli, III. ve IV. sınıf yapı gruplarının yaklaşık birim maliyetlerinin ortalamasının 45.000 katıdır.

Yapı sınır bedeli= 45000*(3A+3B+4A+4B+4C)/5

Diploma İş Deneyimi Miktarı = 250*(3A+3B+4A+4B+4C)/5

 

Yapı Sınır Bedeli 228,150,000.00       Diploma İş Deneyimi 1,267,500.00
 
Yetki
Grubu
Mesleki ve Teknik Yeterlik Ekonomik ve Mali Yeterlik (TL) Üstlenilebilecek Azami
Yapım İşi Miktarı
(TL)
İş Deneyimi İş Gücü (*) Asgari İş Hacmi
(Ciro)
Asgari Banka Referans
Mektubu
Asgari İş Deneyim
Miktarı
(TL)
Usta
İş Gücü
Teknik
İş Gücü
A 456,300,000.00 50 8 68,445,000.00 22,815,000.00 Sınırsız
B 319,410,000.00 24 6 47,911,500.00 15,970,500.00 319,410,000.00
B1 273,780,000.00 18 4 41,067,000.00 13,689,000.00 273,780,000.00
C 228,150,000.00 12 3 34,222,500.00 11,407,500.00 228,150,000.00
C1 190,125,000.00 10 3 28,518,750.00 9,506,250.00 190,125,000.00
D 152,100,000.00 9 2 22,815,000.00 7,605,000.00 152,100,000.00
D1 114,075,000.00 8 2 17,111,250.00 5,703,750.00 114,075,000.00
E 76,050,000.00 6 2 7,605,000.00 3,802,500.00 76,050,000.00
E1 45,630,000.00 5 2 4,563,000.00 2,281,500.00 60,840,000.00
F 22,815,000.00 3 1 - 1,140,750.00 45,630,000.00
F1 19,392,750.00 3 1 - 969,637.50 33,937,312.50
G ** 15,970,500.00 1 1 - 798,525.00 23,955,750.00
G1 ** 11,407,500.00 1 1 - 570,375.00 17,111,250.00
H - - - - - 9,506,250.00

 

 

 

 

 

 

Ekonomik ve Mali Yeterlik Kapsamında (G,G1 ve H grubu hariç) ;

Başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilançoya göre;

a) R1,Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50

b) R2,Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10

c) R3,Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının en fazla 0,75

olması gerekir

31/12/2023 tarihine (bu tarih dâhil) kadar, bu Yönetmeliğin mesleki ve teknik deneyime ilişkin iş gücü yeterliği ile ekonomik ve mali yeterliklerden kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı yeterliği aranmaz. Ancak başvuru tarihinden önceki son üç yıla kadar olan değerler beyan edilir.

İş gücü hesabında (*);

  1. Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi sahipleri ve 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar usta iş gücü sınıfında değerlendirilir.
  2.  İş gücü hesabında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre yapılan işçilik (usta iş gücü için inşaat işyeri kayıtları) bildirimleri esas alınır.
  3. Mimar ve mühendisler ile 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı “Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun”da sayılan tekniker, yüksek tekniker, teknik öğretmenler teknik personel iş gücü sınıfında değerlendirilir 

 

 

 

Müteahhitlik gruplarının yapı sınıfına göre inşa edebileceği azami inşaat alanları(m2)

Yetki Grubu 2B 2C 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C
A Sınırsız
B 133,087 118,960 92,582 68,690 64,527 54,137 49,907 41,481 34,161 31,010
B1 114,075 101,966 79,356 58,877 55,309 46,403 42,778 35,555 29,281 26,580
C 95,062 84,972 66,130 49,064 46,090 38,669 35,648 29,629 24,401 22,150
C1 79,218 70,810 55,108 40,887 38,409 32,224 29,707 24,691 20,334 18,458
D 63,375 56,648 44,086 32,709 30,727 25,779 23,765 19,753 16,267 14,766
D1 47,531 42,486 33,065 24,532 23,045 19,334 17,824 14,814 12,200 11,075
E 31,687 28,324 22,043 16,354 15,363 12,889 11,882 9,876 8,133 7,383
E1 25,350 22,659 17,634 13,083 12,290 10,311 9,506 7,901 6,506 5,906
F 19,012 16,994 13,226 9,812 9,218 7,733 7,129 5,925 4,880 4,430
F1 14,140 12,639 9,836 7,298 6,856 5,752 5,302 4,407 3,629 3,294
G 9,981 8,922 6,943 5,151 4,839 4,060 3,743 3,111 2,562 2,325
G1 7,129 6,372 4,959 3,679 3,456 2,900 2,673 2,222 1,830 1,661
H 3,960 3,540 2,755 2,044 1,920 1,611 1,485 1,234 1,016 922
 
2022/3 Yılı Birim Fiyatları (TL/m2;) 2400 2685 3450 4650 4950 5900 6400 7700 9350 10300