Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
Müteahhitlik Yeterlilik İşlemleri

Bu sayfada verilen bilgiler bilgilendirme amaçlı olup yapılacak işlemlerde ilgili mevzuat hükümleri amirdir.

Daha önceden mevcut olan Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası https://yambis.csb.gov.tr web adresinden “Vatandaş Girişi” butonunu tıklanarak öğrenilebilir. Gerçek kişi ve Geçici Müteahhitler için TC Kimlik Numarası, Şirketler için ise Vergi Numarası ile sorgulama yapılacaktır. Müteahhitlik numarası sorgulamak için tıklayın.

Müdürlüğe sunulan belgelerdeki bilgileri sisteme girilmesi sonucunda Yetki Belgesi Grup Tayini sistem tarafından otomatik olarak tanımlanmaktadır. Her türlü itiraz Bakanlığımıza yapılmalıdır.

 

 

03.10.2020 tarihinden SONRA başvuru yapılan işlerin değerlendirilmesi aşağıdaki tabloya göre yapılır.

Yapı sınır bedeli, III. ve IV. sınıf yapı gruplarının yaklaşık birim maliyetlerinin ortalamasının 45.000 katıdır.

Yapı sınır bedeli= (3A+3B+4A+4B+4C)/5=1972TL*45000=88.740.000,00TL'dir.

 

 

Yetki Grubu Mesleki ve Teknik Yeterlik Ekonomik ve Mali Yeterlik Üstlenilebilecek Azami Yapım İşi Miktarı
İş Deneyimi İş Gücü (*) Asgari İş Hacmi (Ciro) Asgari Banka Referans Mektubu
Asgari İş Deneyim Miktarı Usta İş Gücü Teknik İş Gücü
A 177.480.000,00 50 8 35.496.000,00 8.874.000,00 Sınırsız
B 124.236.000,00 24 6 24.847.200,00 6.211.800,00 124.236.000,00
B1 106.488.000,00 18 4 21.297.600,00 5.324.400,00 106.488.000,00
C 88.740.000,00 12 3 17.748.000,00 4.437.000,00 88.740.000,00
C1 73.950.000,00 10 3 14.790.000,00 3.697.500,00 73.950.000,00
D 59.160.000,00 9 2 11.832.000,00 2.958.000,00 59.160.000,00
D1 44.370.000,00 8 2 8.874.000,00 2.218.500,00 44.370.000,00
E 29.580.000,00 6 2 5.916.000,00 1.479.000,00 29.580.000,00
E1 17.748.000,00 5 2 3.549.600,00 887.400,00 23.664.000,00
F 8.874.000,00 3 1 887.400,00 443.700,00 17.748.000,00
F1 7.542.900,00 3 1 754.290,00 377.145,00 13.200.075,00
 G  6.211.800,00 1 1 - 310.590,00 9.317.700,00
  G1  4.437.000,00 1 1 - 221.850,00 6.655.500,00
H - - - - - 3.697.500,00

 

Ekonomik ve Mali Yeterlik Kapsamında (G,G1 ve H grubu hariç) ;

Başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilançoya göre;

a) R1,Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50

b) R2,Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10

c) R3,Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının en fazla 0,75

olması gerekir

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 02.09.2019 tarihten itibaren üç yıl süreyle, Yönetmeliğin mesleki ve teknik deneyime ilişkin iş gücü yeterliği ile ekonomik ve mali yeterliklerden kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı (R3) yeterliği aranmaz. Ancak başvuru tarihinden önceki son üç yıla kadar olan değerler beyan edilir.

İş gücü hesabında (*);

  1. Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi sahipleri ve 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar usta iş gücü sınıfında değerlendirilir.
  2.  İş gücü hesabında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre yapılan işçilik (usta iş gücü için inşaat işyeri kayıtları) bildirimleri esas alınır.
  3. Mimar ve mühendisler ile 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı “Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun”da sayılan tekniker, yüksek tekniker, teknik öğretmenler teknik personel iş gücü sınıfında değerlendirilir 

 

2021 yılı yapı sınıfları ve yapı yaklaşık maliyetler
 

Yetki Grubu 2B 2C 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C
A Sınırsız
B 132.165 120.617 91.350 69.020 64.706 54.015 50.095 41.830 34.510 31.059
B1 113.285 103.386 78.300 59.160 55.462 46.299 42.938 35.854 29.580 26.622
C 94.404 86.155 65.250 49.300 46.218 38.582 35.782 29.878 24.650 22.185
C1 78.670 71.796 54.375 41.083 38.515 32.152 29.818 24.898 20.541 18.487
D 62.936 57.436 43.500 32.866 30.812 25.721 23.854 19.919 16.433 14.790
D1 47.202 43.077 32.625 24.650 23.109 19.291 17.891 14.939 12.325 11.092
E 31.468 28.718 21.750 16.433 15.406 12.860 11.927 9.959 8.216 7.395
E1 25.174 22.974 17.400 13.146 12.325 10.288 9.541 7.967 6.573 5.916
F 18.880 17.231 13.050 9.860 9.243 7.716 7.156 5.975 4.930 4.437
F1 14.042 12.815 9.705 7.333 6.875 5.739 5.322 4.444 3.666 3.300
G 9.912 9.046 6.851 5.176 4.852 4.051 3.757 3.137 2.588 2.329
G1 7.080 6.461 4.893 3.697 3.466 2.893 2.683 2.240 1.848 1.663
H 3.933 3.589 2.718 2.054 1.925 1.607 1.490 1.244 1.027 924
 
2021 Yılı Birim Fiyatları(TL/m²) 940 1030 1360 1800 1920 2300 2480 2970 3600 4000