Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
Müteahhitlik Yeterlilik İşlemleri

Bu sayfada verilen bilgiler bilgilendirme amaçlı olup yapılacak işlemlerde ilgili mevzuat hükümleri amirdir.

Daha önceden mevcut olan Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası https://yambis.csb.gov.tr web adresinden “Vatandaş Girişi” butonunu tıklanarak öğrenilebilir. Gerçek kişi ve Geçici Müteahhitler için TC Kimlik Numarası, Şirketler için ise Vergi Numarası ile sorgulama yapılacaktır. Müteahhitlik numarası sorgulamak için tıklayın.

Müdürlüğe sunulan belgelerdeki bilgileri sisteme girilmesi sonucunda Yetki Belgesi Grup Tayini sistem tarafından otomatik olarak tanımlanmaktadır. Her türlü itiraz Bakanlığımıza yapılmalıdır.

 

 

03.10.2020 tarihinden SONRA başvuru yapılan işlerin değerlendirilmesi aşağıdaki tabloya göre yapılır.

Yapı sınır bedeli, III. ve IV. sınıf yapı gruplarının yaklaşık birim maliyetlerinin ortalamasının 45.000 katıdır.

Yapı sınır bedeli= (3A+3B+4A+4B+4C)/5=1590TL*45000=71.550.000,00TL'dir.

 

Yetki Grubu Mesleki ve Teknik Yeterlik Ekonomik ve Mali Yeterlik Üstlenilebilecek Azami Yapım İşi Miktarı
İş Deneyimi İş Gücü (*) Asgari İş Hacmi (Ciro) Asgari Banka Referans Mektubu
Asgari İş Deneyim Miktarı Usta İş Gücü Teknik İş Gücü
A 143.100.000,00 50 8 28.620.000,00 7.155.000,00 Sınırsız
B 100.170.000,00 24 6 20.034.000,00 5.008.500,00 100.170.000,00
B1 85.860.000,00 18 4 17.172.000,00 4.293.000,00 85.860.000,00
C 71.550.000,00 12 3 14.310.000,00 3.577.500,00 71.550.000,00
C1 59.625.000,00 10 3 11.925.000,00 2.981.250,00 59.625.000,00
D 47.700.000,00 9 2 9.540.000,00 2.385.000,00 47.700.000,00
D1 35.775.000,00 8 2 7.155.000,00 1.788.750,00 35.775.000,00
E 23.850.000,00 6 2 4.770.000,00 1.192.500,00 23.850.000,00
E1 14.310.000,00 5 2 2.862.000,00 715.500,00 19.080.000,00
F 7.155.000,00 3 1 715.500,00 357.750,00 14.310.000,00
F1 6.081.750,00 3 1 608.175,00 304.087,50 10.643.062,50
 G  5.008.500,00 1 1 - 250.425,00 7.512.750,00
 G1  3.577.500,00 1 1 - 178.875,00 5.366.250,00
H - - - - - 2.981.250,00

 

Ekonomik ve Mali Yeterlik Kapsamında (G ve H grubu hariç) ;

Başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilançoya göre;

a) R1,Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50

b) R2,Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10

c) R3,Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının en fazla 0,75

olması gerekir

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 02.09.2019 tarihten itibaren üç yıl süreyle, Yönetmeliğin mesleki ve teknik deneyime ilişkin iş gücü yeterliği ile ekonomik ve mali yeterliklerden kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı (R3) yeterliği aranmaz. Ancak başvuru tarihinden önceki son üç yıla kadar olan değerler beyan edilir.

İş gücü hesabında (*);

  1. Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi sahipleri ve 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar usta iş gücü sınıfında değerlendirilir.
  2.  İş gücü hesabında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre yapılan işçilik (usta iş gücü için inşaat işyeri kayıtları) bildirimleri esas alınır.
  3. Mimar ve mühendisler ile 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı “Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun”da sayılan tekniker, yüksek tekniker, teknik öğretmenler teknik personel iş gücü sınıfında değerlendirilir 

 

2020 yılı yapı sınıfları ve yapı yaklaşık maliyetler
 

Yetki Grubu 2B 2C 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C
A Sınırsız
B 133.560 122.159 91.064 69.083 64.626 54.146 50.085 41.738 34.541 30.822
B1 114.480 104.707 78.055 59.214 55.394 46.411 42.930 35.775 29.607 26.418
C 95.400 87.256 65.045 49.345 46.161 38.676 35.775 29.813 24.672 22.015
C1 79.500 72.713 54.205 41.121 38.468 32.230 29.813 24.844 20.560 18.346
D 63.600 58.171 43.364 32.897 30.774 25.784 23.850 19.875 16.448 14.677
D1 47.700 43.628 32.523 24.672 23.081 19.338 17.888 14.906 12.336 11.008
E 31.800 29.085 21.682 16.448 15.387 12.892 11.925 9.938 8.224 7.338
E1 25.440 23.268 17.345 13.159 12.310 10.314 9.540 7.950 6.579 5.871
F 19.080 17.451 13.009 9.869 9.232 7.735 7.155 5.963 4.934 4.403
F1 14.191 12.979 9.676 7.340 6.866 5.753 5.322 4.435 3.670 3.275
G 10.017 9.162 6.830 5.181 4.847 4.061 3.756 3.130 2.591 2.312
G1 7.155 6.544 4.878 3.701 3.462 2.901 2.683 2.236 1.850 1.651
H 3.975 3.636 2.710 2.056 1.923 1.611 1.491 1.242 1.028 917
 
2020 Yılı Birim Fiyatları (TL/m²) 750 820 1100 1450 1550 1850 2000 2400 2900 3250