Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
Yıkım Müteahhitliği

Başvuru Evrakları

1. Başvuru Dilekçesi . İndirmek için tıklayın (Hangi gruba başvuru yapıldığının belirtilmesi zorunludur)

2- KEP (Kayıtlı elekronik posta) adresi. Başvuru dilekçesinde KEP (Kayıtlı elekronik posta) adresinin bulunması zorunludur.

3-Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK-1A) . İndirmek için tıklayın

4-Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Şirket ortaklarının veya yönetim kurulu üyelerinin kimlik fotokopisi)

5- Kayıtlı olduğu Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odasından alınmış Faaliyet Belgesi,

Gerçek Kişi (Şahıs Şirketleri) başvurularında Faaliyet Belgesinde inşaat faaliyetleri ile ilgili

Nace kodu (412001-412002-412003-412004-421101-421301-421302-422202-429103-429901-429902-429904-439910-449915-711203-711206 ) biri mutlaka olmalıdır.

6- Dekont. Başvuru numarası alınması zorunludur. Başvuru numarası almak için tıklayın.

7- Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre faaliyet durumunun aktif olduğuna dair belge  - Güncel Tarihli

8- Vergi Levhası Fotokopisi

9- İmza beyannamesi aslı

10- Sicil Durumu Beyannamesi (Ek-5). İndirmek için tıklayın.

11- Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi (Ek-7). İndirmek için tıklayın.

12- Mesleki Ve Teknik Yeterlik Teknik Personel Bildirim Formu (Ek-4A). İndirmek için tıklayın.

13- Mesleki Ve Teknik Yeterlik Ekipman Bildirim Formu (Ek-4B). İndirmek için tıklayın.

14- Teminat Mektubu

15- İş Deneyim Belgeleri

 

 

 

 

Grup Gereken İş Deneyimi
(Son 5 Yıl)
Gerekli Ekipman Gerekli Personel Gerekli Teminat Mektubu Üstlenilebilecek Yıkım İşi
Y1 En az birisi yapı yüksekliği 26,50 m’yi (dahil) geçen bina yıkımı olmak üzere, 120.000 m2 yapı inşaat alanını geçen yıkım işi. Asgari birisi 20 metre çalışma yüksekliğine sahip uzun erişimli olmak üzere;
1 adet 260 HP paletli ekskavatör,
2 adet 120 HP ekskavatör,
1 adet 40 HP mini ekskavatör,
1 adet 90 HP yükleyici,
1 adet 5 ton su sandıklı arazöz,
1 adet pulverize su ile toz bastırma sistemi (taşınabilir)
1 Adet
İnşaat Mühendisi
1,521,000.00 TL Patlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan her türlü binanın yıkım
Y2 En az birisi yapı yüksekliği 13,50 m’yi (dâhil) geçen bina yıkımı olmak üzere, 35.000 m2 yapı inşaat alanını geçen yıkım işi. Asgari 16 metre çalışma yüksekliğine sahip uzun erişimli olmak üzere
1 adet 260 HP paletli ekskavatör,
1 adet 120 HP ekskavatör,
1 adet 40 HP mini ekskavatör,
1 adet 5 ton su sandıklı arazöz,
1 adet pulverize su ile toz bastırma sistemi (taşınabilir)
1 Adet
İnşaat Mühendisi
507,007.00 TL Bina yüksekliği 51,50 m’yi  geçmeyen binalar

(Y2 ve Y3 grubu müteahhitler patlayıcı kullanılarak yapılacak yıkımları üstlenemezler)
Y3 - Asgari ekipman olarak;
1 adet 120 HP ekskavatör,
1 adet pulverize su ile toz bastırma sistemi (taşınabilir)
- 304,200.00 TL Bina yüksekliği 13,50 m ve yapı yüksekliği 17,50 m’yi  geçmeyen binalar

(Y2 ve Y3 grubu müteahhitler patlayıcı kullanılarak yapılacak yıkımları üstlenemezler.)

 

 

Başvuru Ücretleri Aşağıdaki Gibidir 

Daha ÖncedenYetki Belgesi Numarası Bulunmuyorsa

Türü Ücret       Kodu
Gerçek veya Tüzel Kişiler 5.700 TL 1320

 

Grup Tayini / İtiraz / Yenileme / Aktivasyon Ücretleri Komisyonun Uygun Bulması Halinde Grup Kayıt Ücretleri
Grup Ücret       Kodu Ücret       Kodu
Y1 4300 1323 16500 1326
Y2 2800 1322 11300 1325
Y3 1900 1321 7400 1324