Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Osmaniye Valiliği
Osmaniye Valiliği
İşe Başlama ve İşten Ayrılma İşlemleri

Denetçi İşe Başlama İşlemi:

Müracaat evrakları:

Yapı denetim firmasınca düzenlenmiş eleman işe başlatma dilekçesi

Denetçi taahhütnamesi

Denetçi belgesi fotokopisi

Noterce düzenlenmiş imza beyanı

T.C. Kimlik numarası beyanı

Sabıka kaydı olmadığına dair beyan

Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme.

İkametgah belgesi

Ek:2 (Matbu belge örnekleri)

 

Kontrol Elemanı ve Yardımcı Kontrol Elemanı İşe Başlama İşlemi:

Kontrol elemanı müracaat evrakları:

Yapı denetim firmasınca düzenlenmiş eleman işe başlatma dilekçesi

KE taahhütnamesi

Noterce düzenlenmiş imza beyanı

T.C. Kimlik numarası beyanı

İlgili meslek odası kayıt belgesi

Sabıka kaydı olmadığına dair beyan

İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti veya çıkış belgesi

İkametgah belgesi

Sözleşme (Yönetmelik 16/2)*

• *Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme.

Yardımcı kontrol elemanı müracaat evrakları:

Yapı denetim firmasınca düzenlenmiş eleman işe başlatma dilekçesi

YKE taahhütnamesi

Noterce düzenlenmiş imza beyanı

T.C. Kimlik numarası beyanı

Sabıka kaydı olmadığına dair beyan

İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti veya çıkış belgesi

İkametgah belgesi

Sözleşme (Yönetmelik 16/2)*

• **Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme.

Ek: 3 (Matbu belge örnekleri)

Denetçi, Kontrol Elemanı Yardımcı Kontrol Elemanı İstifa İşlemleri:

Noterce düzenlenmiş ve Noter tebligatı ekinde tebliğ edilmiş istifaname

Dağıtım;

Yapı Denetim Kuruluşu,

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

İlgili personele havalesinden sonra evraklar incelenerek, Yapı Denetim Sisteminde işlem yapılır.

Ek: 4 (Matbu belge örnekleri)